ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระของ isgart.net


คุณสามารถทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking, เคาท์เตอร์ธนาคาร, CDM หรือ ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคำแนะนำของละธนาคาร

ชำระผ่าน PromptPay โดยสามารถสแกน QR Code จากในใบแจ้งหนี้ที่ส่งให้ทาง email ที่ได้สมัคร user ของทาง isgart.net ได้เลย หรือจาก QR ทางด้านบน จากนั้นดำเนินตามขั้นตอน/คำแนะนำของระบบ

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต


สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ โดยคลิ้ก link จากในใบแจ้งหนี้ และดำเนินการตามระบบอัตโนมัติ
(ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอน)

ช่องทางการชำระเงิน

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 15 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะถูกส่งให้ท่าน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
Message us